YAZILARIM

İnsan-ı Kamil Olma Yolunda


12 Eylül 2019

İnsan hür iradeli bir varlıktır...

İnsan kozmik bir yaratılıştır...

Eşsizdir ve olağanüstü gizemlidir...

İnsan; tüm güzellikleri de, çirkinlikleri de zihinsel dünyasında barındıran bir fenomendir...

İnanılmaz sırların da sahibidir insan...

Kızması da volkan gibidir; sevmesi de...

İnsana hayatını özgürce seçme hakkı verilmiştir...

En kötü cinayetlerin ve en merhametli davranışların sahibi de insandır...

Şaşılacak bir şekilde, her türlü zıtlıkları barındırır insan bünyesinde...

İyi de ondadır; kötü de...

İnciten de odur; incinen de...

Hem kabadır; hem de inaılmaz bir nezaket yumağıdır...

Cömertlik de, cimrilik de yine aynı insanın ayrı düşen davranış kalıplarıdır...

İnsan aslında yetiştiği çevresidir...

Biraz ailesidir; biraz okuduğu okuldur...

Annesidir; babasıdır...

Örfüdür; kültürüdür...

İçinde yetiştiği ortamın kalıbıdır...

Öğretmeninden ne gördüyse, ne öğrendiyse odur...

İş dünyasında edindiği tecrübedir...

Yediği kazık; uğradığı derin ihanettir...

Suistimal ettiği gibi; suistimale uğrayandır...

Kadındır; erkektir...

İnsan tek bir kalıpla anlatılan bir fenomen değildir...

Bazen yaramaz bir çocuktur, bazen de olgun bir yetişkindir...

Yeri gelir yaptığı haksızlığın altında kendi imzasını hiç çekinmeden atar...

Yeri gelir hiç ummadığı bir haksızlığa da kendisi uğrar...

Hani derler ya; ‘Herşey insan içindir’ diye...

Bazen beklentisi dağ gibi yüksek, bazen hırsları okyanus gibi kabarıktır...

Arada bir neşelenir; arada bir hüzünlenir...

İnsandır neticede...

O bir çok davranışı, acıyı, tatlıyı, hüznü ve neşeyi aynı anda kendi içinde barındırır...

Unuttuğu kadar; hatırlar da...

Kindar olduğu kadar affedicidir de...

İnsandır işte...

Bazen öfke, bazen de merhamet dile gelir nefsaniyet ikliminde...

Aslında; aydınlanmaktır amacı...

Bir boyuttan diğerine atlamak ister ama; nefsi ona pranga vazifesi görür...

Aslında çektiği ızdıraplar; tekrardan ana kaynağına dönmek istediği içindir...

İnsan-ı kamildir olmaktır aslolan...

Hatırlamaya başladığı an sonsuzluktan geldiğini...

O zaman insanın hası olacak ve en yüksek mertebeye yükselecektir...

Sevgi ve de en derin aşkla...

Çünkü insan derindir ve halifedir...