TAKDİR GÖSTEREN TAKDİR GÖRÜR


 

 

Kıymetli okurlarım…

Bu dünyada yaşayan biz insanlar; bir takım dünyevi isteklerimize ulaşmak için çaba ve emek sarf ederiz…

Çalışır, didinir, belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için bazen gecemizi gündüzümüze katarız. Tabii dünyevi isteklerimizin yanında başka gereksinimlerimiz için de belli bir çalışmalar yaparız.

Faydalı ve insanlığa güzellikler sunan tüm çabalar kutsal ve önemlidir.

Zaten bizi bir diğer canlılardan ayıran özellik de işte bu bilinçli faydalı işler için gösterdiğimiz çaba ve verdiğimiz emektir.

Evrende hiçbir canlı bir tesadüf sonucu ortaya çıkmadığı gibi; tek bir insan dahi bu kainatta bir tesadüf sonucu bulunmuyor.

Kendimiz ve diğer insanlık için verdiğimiz emek ve gösterdiğimiz çaba her zaman önemli ve kayda değer bir davranış biçimidir.

Önemli olan biz insanların bu iyi niyetli emek ve çabayı bıkmadan usanmadan gösterme iradelerini sürdürmesidir. Neticede insanı insan yapan en önemli erdem; bir diğer canlının yaşama hakkına gösterdiği saygı ve hürmet ile aynı orantıdadır.

Zamanımızın insanları bu tip emek ve çabalara gereken önemi vermediği gibi; o emeği ve çabayı gösterenleri de kaale almıyor. Aslında insanlık için verilen her emek ve çaba bence oldukça önemlidir.

İnsan etrafına verdiği hizmet ile insandır. Birisi insanlık için ekmek pişirirken, bir diğeri insanların rahat yürümesi yolları temizlemektedir.

Bir diğeri insanlığın rahat etmesi için pratik ve kolay buluşlara imza atarken; bir diğeri a noktasından b noktasına bizi ulaştıracak ulaşım hizmetlerinin aksamaması için çaba göstermektedir…

O bakımdan bu dünyada her insanın muhakkak insanlık için bir hizmetin, bir emeğin içinde oluğunu muhakkak idrak etmemiz ve bu hizmeti verenlerin emeklerine saygı göstermemiz gerekmektedir.

Başkalarının emeğine ve çabasına saygı göstermeyen bir insanın; kendi emeğine saygı beklemesi bence oldukça absürd ve bencilce bir davranış biçimidir.

Emek ve çabasına yeterince saygı görmediğini iddia eden birinin önce kendisine dönüp;’ Ben başkalarının emeğine ve çabasına yeterince saygı gösteriyor muyum’ sorusunu sorması lazım gelir.

Zira insanı insan yapan en önemli değerlerin başında kendisi ve diğer insanlık için yapılan hizmetleri takdir etmeyi bilmek gelir. Kendi emeğin ve çaban ne kadar önemliyse; bir diğer insan kardeşinin de gösterdiği hizmet ve çaba o kadar önemli ve takdire şayandır.

Elbette kendi verdiğin hizmeti hiçbir zaman için yabana atma; küçümseme ama, bir diğer insanın verdiği hizmeti ve özverili çalışmaları da sakın olan önemsiz sayma…

Her çaba ve her faydalı hizmet inan büyük bir teşekkür hak etmektedir…

O güzel faydalı hizmetlerin karşılığında bir  teşekkürü çok görenlerin, kendi çalışmalarına da takdir beklemeleri gerekmiyor…

Saygı ve takdir görmek istiyorsan; önce sen başkalarına saygı ve takdir göstereceksin.

Ama en önemlisi; beklentisiz saygı ve sevgi göstereceksin…

Saygı ve hürmetlerimle büyük bir sevgi ile kalınız.